פוסטים מאת shimra

תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

משרדינו ייצג לאחרונה לקוחות רבים, אשר התמודדו עם תיקון 116 לחוק התכנון והבניה  לרוב הלקוחות הושגה אורכה משמעותית, לחלק מהלקוחות אף בוטל הקנס. להלן תמצית עיקרי השינויים הצפויים: הרחבת סמכויות מפקחים, הרחבת השימוש בצווים מנהליים, להוצאת צו ארעי ע"י יו"ר או מהנדס הועדה אף ללא דו"ח פיקוח וללא התייעצות עם תובע, תוקף הצו הארעי חמישה […]

שכנים חסרי מעצורים שלוקחים את החוק לידיים ומנסים להשתלט על קרקע לקוחותיי

חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 (להלן: "החוק") קובע כי הטרדה מאיימת יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב. סעיף […]