תיקון 116 לחוק התכנון והבניה

משרדינו ייצג לאחרונה לקוחות רבים, אשר התמודדו עם תיקון 116 לחוק התכנון והבניה  לרוב הלקוחות הושגה אורכה משמעותית, לחלק מהלקוחות אף בוטל הקנס.

להלן תמצית עיקרי השינויים הצפויים:

הרחבת סמכויות מפקחים, הרחבת השימוש בצווים מנהליים, להוצאת צו ארעי ע"י יו"ר או מהנדס הועדה אף ללא דו"ח פיקוח וללא התייעצות עם תובע, תוקף הצו הארעי חמישה ימים.

צו מנהלי להפסקת שימוש: מוסמך להוציא יו"ר או מהנדס הועדה כאשר יש יסוד סביר להניח כי מתבצע שימוש אסור כולל סגירת מקום ל-60 ימים לאחר הפרת הצו .

צו הריסה מנהלי: עד חצי שנה מסיום הבניה ובבית מגורים צו הריסה מנהלי ניתן לביצוע רק בחלוף 4 ימים מהמצאתו ו- 7 ימים לגבי עבודה שהסתיימה.

בקשות לביטול צווים מנהליים: ניתן להגישם תוך 15 יום מהמצאת הצו. ארכה לביצוע צו מנהלי תינתן ע"י בית המשפט רק מנימוקים מיוחדים שיירשמו ובלבד שסך תקופות הארכה לא יעלה על 6 חודשים.

צווים שיפוטיים: בתיקון נקבע כי בקשה לצו הפסקת עבודה/איסור שימוש/מניעת פעולות יכול להיות הליך עצמאי ולא רק הליך ביניים. לגבי צו הריסה ללא הרשעה נוספה אפשרות להוצאתו במקרה בו תובע החליט שאין עניין לציבור בניהול הליך פלילי.

אכיפה פלילית: נוספה הגדרה בחוק לשימוש אסור – שימוש במקרקעין הטעון היתר שנעשה ללא היתר או בניגוד לתנאי ההיתר או התכנית וכן שימוש בעבודה אסורה.

סכומי הקנסות: סכומי הקנסות הועלו באופן משמעותי: קנס על עבודה אסורה ושימוש אסור 226,000 ₪ ובנסיבות מחמירות 452,000 ש"ח קנס על אי קיום צו 226,000 ₪ (עונש המאסר עלה משנה לשנתיים) קנס יומי על שימוש אסור 800 ₪ ליום ובשימוש למגורים 700 ₪ ליום, על הפרת צו –  1,400 ש"ח ליום.  על תאגיד ניתן להטיל עד פי 3 מהקנסות

להלן בקצרה העבירות שנקבעו כעבירות מנהליות והקנס הקצוב שנקבע לעבירה: עבירה בנסיבות מחמירות (על שטח דרך, שצ"פ, סביבה חופית, קרקע חקלאית, גן לאומי או שמורת טבע, תשתית לאומית), הסכומים נעים בין 10,000 ש"ח ועד 300,000 ולתאגידים הקנסות הינם פי 3.