שכנים חסרי מעצורים שלוקחים את החוק לידיים ומנסים להשתלט על קרקע לקוחותיי

חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 (להלן: "החוק") קובע כי הטרדה מאיימת יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים: בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.
סעיף 2 לחוק מגדיר את המונח הטרדה מאיימת באופן הבא: "הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו".
החוק מאפשר לנפגע לפנות לביהמ"ש ולהוציא צו האוסר על האדם המטריד:
להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום.
לאיים על הנפגע.
לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת.
ליצור עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר (כמו למשל טלפון).
להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.
לשאת או להחזיק נשק, כולל נשק שניתן לו מטעם רשות בטחון או רשות אחרת מרשויות המדינה.

אם אתם מרגישים שאתם מוטרדים או מאוימים על ידי אדם ואתם סבורים שיש מקום להוצאת צו למניעת הטרדה מאיימת כנגדו, צרו קשר עם משרדנו על מנת לקבל ייעוץ וליווי משפטי מקצועי, מהימן ומלא ניסיון.

חשוב לציין כי במידה והבקשה לא תוגש כראוי ובית משפט ידחה את הבקשה בהיותה טורדנית וקנטרנית הרי  שבהתאם לסמכותו על פי סעיף 9 לחוק מוסמך הוא להטיל הוצאות לטובת אוצר המדינה ולטובת הצד שנפגע מהוצאת הצו ואף לתת פיצוי נאות למי שנפגע כתוצאה מהגשת הבקשה.

משרדנו מטפל בלקוח בסוגיית מקרקעין, בסוגיה זו מדובר בחזקה בקרקע למעלה מ 70 שנה, מצאתי את עצמי מתמודד עם תופעה מטרידה והמאיימת של שכנים חסרי מעצורים שלוקחים את החוק לידיים ומנסים להשתלט על קרקע לקוחותיי.

השכנים הגישו בקשה מבית המשפט לקבל צו הרחקה במעמד צד אחד כנגד לקוחותיי.
בפועל, לא רק שלא קיבלו אלה הייתה הצלחה כפולה, הצלחנו להפוך את הקערה על פיה ולמעשה מי שקיבל הרחקה הם לא אחרים מאשר השכנים המטרידים, לא די בכך אף בוטל הצו שניתן במעמד צד אחד.
התופעה של הטרדה יכולה להגיע למצב עניינים ששיגרת חייהם של המוטרדים בלתי נסבלת.

לפניכם תופעות שונות המהוות עבירה על החוק, אשר בגינם ניתן להוביל פתיחת חקירה פלילית כנגד שכן ולהטלת צו הרחקה:
שכן שנקט באלימות פיזית כלפי שכנו
שכן שנקט כנגד שכנו באלימות מילולית
שכן שמאיים לפגוע ברכוש
שכן שחודר לפרטיות שכנו באמצעות הצצה או באמצעות מצלמות אבטחה
שכן שבולש ועוקב אחרי שכנו
שכן שמרעיש באופן מכוון ומטריד את מנוחת שכנו

פנו למשרדינו לקבלת יעוץ משפטי, לשם הבנת המקרה ומציאת דרך להתמודדות עם התופעה.

מצורף החלטת בית המשפט לעיונכם. פרוטוקול הטרדה מאיימת