הליך של פירוק מרצון הינו הליך אשר מאפשר לבעלי המניות לפרק את החברה, וזאת מרצונם, מבלי להיות כפופים להוראות או להנחיות של בית המשפט או להנחיותיו של כונס הנכסים הרשמי.

לרוב הסיבה לפירוק חברה הינה חדלות פירעון, בעקבות חוסר יכולת החברה לפרוע את חובותיה לנושים. הייחוד של "פירוק מרצון" הינו שמדובר בהליך רצוני המתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. כאשר אין לחברה נושים אשר עלולים להיפגע בשל הליך הפירוק מאפשר הדין את חיסול החברה ומחיקתה ללא התערבות בית המשפט וללא צורך בנקיטת הליכים משפטיים.

ישנם שלושה דרכים לפירוק חברה:

  1. פירוק מרצון.
  2. פירוק בידי בית המשפט.
  3. פירוק בפיקוח בית המשפט.

לרוב בקשה לפירוק חברה מרצון מתקבלת בחברות שאין להן פעילות עסקית כלשהי אם בכלל ולפיכך אין כדאיות בהמשך החזקת החברה. לעיתים, ההחלטה מתקבלת מתוך כוונה לבצע שינוי רצוני במבנה האחזקות של העסק המצריך את פירוק החברה וחיסול פעילותה.

משרדנו מטפל במספר חברות, בייעוץ משפטי קבוע ואף בפירוק ברצון.