מרכז זה מספק ייעוץ משפטי מקצועי ואמין ומלווה את הצדדים המסוכסכים בהליכי פשרה, גישור ובוררות. מטרתנו היא ליישב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט ואנו רואים כהצלחה הגעה לישורת הסופית: חתימה על הסכם בין הצדדים.

כידוע, מאבקי כוחות בין האגודות החקלאיות השיתופיות לבין החברים בהן, בעלי משקי העזר ותושבי היישובים החקלאיים, מסלימים לעתים קרובות ומובילים לסכסוכים משפטיים. פעמים רבות הרוחות מתלהטות והצדדים נגררים לתביעות הדדיות אשר גורמות עוגמת נפש והוצאות כספיות גבוהות לכל אחד מן הצדדים במאבק. כדי לסייע לכל הגופים הנוגעים בדבר להגיע לפשרות ולהימנע מהידרדרות ביחסים בין הצדדים.