מקרקעין הם נכסים שאינם מיטלטלין, כלומר קרקע, וכל הבנוי והנטוע עליה. על-פי רוב ההגדרות, כוללים המקרקעין כל דבר המחובר לקרקע חיבור של קבע, ויש אף הגדרות הכוללות דברים המחוברים חיבור זמני. לישות בעלת הבעלות במקרקעין יש זכות להחזיק במקרקעין ולעשות בהם עסקאות. הבעלות על מקרקעין חלה גם מתחת לפני הקרקע וגם מעל הקרקע, למעט מעבר אווירי מעל הקרקע. מקרקעין קרויים גם נִכְסֵי דְלָא נידי. מקור המונח בשפה הארמית (בראשי תיבות: נדל"ן, ותרגומו לעברית: "נכסים שאינם נודדים/נעים"). בפשטות, המאפיין נכסים אלה הוא חוסר היכולת להזיזם ממקומם.

העברת הבעלות על מקרקעין נעשית באמצעות מכירתם. קיימות עסקאות נוספות במקרקעין, המקנות זכות שימוש בנכס בלא העברה של הבעלות ובהן שכירות וחכירה, זכות שהוקנתה בתמורה להחזיק במקרקעין ולהשתמש בהם לתקופה מסוימת. בישראל יש גם עסקאות מסוג דמי מפתח, עסקת נדל"ן שהיא מעין הכלאה בין רכישת הנכס לשכירתו.

הערכת שוויו נכס מקרקעין, כבסיס לעסקה בנכס זה או לשם ביטוחו, נעשית בידי שמאי מקרקעין.

טיפול משפטי של העברת, רכישת או מכירת נכס מקרקעין נעשה בידי עורך דין המתמחה במקרקעין.

משרדנו מספק שירותים רבים בתחום המקרקעין ובתים משותפים – כגון:

  • עריכת הסכמי מקרקעין: הסכמי מכר, הסכמי העברה ללא תמורה, הסכמי תמ"א 38, הסכמי שכירות וכדומה.
  • ליטיגציה: ייצוג וניהול תיקים בבית המשפט ובפני המפקחים על רישום המקרקעין בנושאים מגוונים: בעלות במקרקעין, חזקה במקרקעין, פינוי מושכר, הליכים לביטול ואכיפת הסכמי מכר, תביעות בקשר לדיירים סרבנים וכדומה.
  • בתים משותפים: רישום בית משותף, תיקון צו בית משותף, סכסוכי שכנים, ליווי וייעוץ בפרויקטים לשיפוץ בניינים, ליווי וייעוץ בהליכי תמ"א 38 והתחדשות עירונית וכדומה.
  • רישום: רישום זכויות בטאבו וברשות מקרקעי ישראל, רישום הערות אזהרה וכדומה.
  • ייצוג בוועדות התכנון השונות: הגשת התנגדויות לבקשות להיתר בנייה, הגשת ערערים על החלטות ועדות תכנון מקומיות וכדומה.