כאשר משק חקלאי עומד למכירה אין הדבר דומה לעסקת מכירת נדל"ן רגילה, כגון מכירת דירה בעיר, מגרש או בית בהרחבה. משק חקלאי מורכב משטח שייעודו מגורים ומשטחים המיועדים לשימוש חקלאי, ולכן יש לבדוק פרמטרים רבים טרם המכירה.

השלב הראשוני החיוני הוא קבלת הערכת שמאות משמאי מקרקעין מוסמך, שתחום התמחותו הוא המגזר החקלאי. הערכת השמאי חייבת לכלול את שווי הנחלה ואת התשלומים הנדרשים הנלווים למכירה ולקנייה, לפני תחילתו של משא ומתן עם רוכשים פוטנציאלים.

שטח המשק

שטחו של המשק החקלאי משתנה ממושב למושב והוא נקבע באופן יחסי לגודל משבצת המושב. כאמור, משק חקלאי מורכב משלוש חלקות: חלקה א' ושעליה מבני מגורים ומבני משק, חלקה ב' וחלקה ג.

גבולות המשק

מטבע הדברים נערכים במהלך השנים שינויים בגבולות הנחלות. שינויים אלה נובעים מהליכים תכנוניים שונים, רישום המשבצת, תיקוני גבולות בין חברים, הפקעות קרקע משטח המשבצת, תוכניות הרחבה ועוד.

לעתים עורכים חברים באגודה הסכמים בינם לבין עצמם שמעגנים שינויים בתוואי גבולות נחלותיהם ואינם מביאים את השינויים האלה לידיעת האגודה והרשויות. גם במקרים כאלה אנו ממליצים לערוך את ההסכמים האישיים כהלכה, עם גיבוי משפטי הולם.

הזכויות באגודה

מכירת משק כוללת למעשה גם את הזכות להתקבל כחבר באגודה השיתופית, זכות שיש בה פוטנציאל כלכלי. חברות באגודה השיתופית פירושה שותפות ברווחי האגודה ושותפות באדמות המשותפות שבבעלות האגודה.

המיסוי במכירת המשק

אדם מן היישוב יתקשה להעריך את שיעור המס הכרוך במכירת משק חקלאי, וזאת משום ששיעור המס נגזר ממספר רב של פרמטרים: מועד העלייה על הקרקע, המחוברים המצויים בשטח הנחלה, סוגי העיבודים החקלאיים, היחס בין השטח המבונה לקרקע ועוד.