דיני המכרזים הפכו להיות חלק בלתי-נפרד מעולם העסקים, משום משרדי הממשלה, גופים ציבוריים, חברות ממשלתיות, מערכת הביטחון, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים מחויבים לפי חוק לבצע את מרבית התקשרויותיהן העסקיות באמצעות הליכי מכרז.

הכרה והבנה של דיני המכרזים, וכן הכרה והבנה של ההליכים הנדרשים במסגרת ניהול המכרז, חשובים הן לגוף שמבקש לפרסם מכרז והן לגוף שמעוניין להשתתף בו.

ככל שדיני המכרזים הולכים ומתפתחים נזקקים הניגשים למכרז לליווי כדי להתמודד עם שלבי המכרז. שלבים אלה כוללים:  בדיקת העמידה בדרישות הסף, הכנת הערבות הנדרשת, אופן ומועד הגשת ההצעה, תוקף דרישות המכרז, אומדן המכרז, הגשת הבהרות/שאלות לעורך המכרז לפני ההגשה, כנס ספקים, הליכי best and final, בקשה להבהרות ממגישי הצעות, אפשרות לתיקון מסמכי מכרז, מסמכים נלווים, הצהרות נדרשות, הסכמים מול קבלני משנה, הליכים בוועדות לרבות הליך פתיחת ההצעות, ניקוד ההצעה, פסילת הצעה ואף ביטול המכרז. כדי לעמוד בכל השלבים האלה  נדרשות הבנה וראייה רחבה הן של דיני המכרזים בארץ והן של מחויבויות עורך המכרז העומד על הפרק, על-פי דין ועל-פי מסמכי המכרז.

במציאות הנוכחית, שבה מוכרעים מכרזים רבים בבתי משפט, עלול מציע שאינו מסתייע ביועץ משפטי הבקיא ברזי חוקי המכרזים והפסיקה למצוא כי הצעתו, שבהגשתה השקיע משאבים רבים, נפסלת עקב חוסר תשומת לב או חוסר ניסיון שמביאים למשל לטעות בנוסח הערבות הנדרשת או לפרשנות שגויה של דרישת סף.

למשרדנו שנים רבות של ניסיון בטיפול במאות מכרזים מורכבים וגדולים.

משרדנו מעניק ליווי וסיוע בכל שלבי המכרז לרבות:

  • ניסוח מסמכי מכרז (עבור מפרסם מכרז)
  • בדיקת מסמכי המכרז
  • התאמה לדרישות תנאי סף
  • הכנת שאלות הבהרה
  • הכנה משפטית לכנס ספקים
  • עריכת הסכמים מול קבלני משנה
  • עריכה והכנת אישורים
  • פיקוח על מכרזים
  • ליווי שוטף עד הגשת ההצעה
  • לאחר ההגשה, בדיקת תוצאות המכרז ומציאת פגמים בהצעות זוכות.