על-פי ההגדרה  המופיעה בתקנה 3(א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות) תשל"ג -1973 , מדובר בבן אחד בלבד (או בנכד אחד), המחזיק בנחלה בעצמו או מכוח התחייבות בלתי-חוזרת של הוריו או מכוח ירושה במשק חקלאי.

המושג "בן ממשיך" ייחודי לתחום המשקים החקלאיים. זהו הבן (או הבת) שנבחר על ידי ההורים לקבל את הנחלה ולהמשיך את מורשתם. לרוב זהו הבן שדואג להוריו ואמור להמשיך ולעבד ולתחזק את המשק החקלאי יחד עמם. הבן הממשיך בונה בשטח הנחלה בית מגורים למשפחתו שלו (בית לבן ממשיך ) ולאחר שסיימו ההורים את חייהם, הוא יהיה לבעל הנחלה במקומם וייכנס בנעליהם.

הבלעדיות של "הבן הממשיך" נועדה לפקח על זהותו והתאמתו של המבקש לקבל זכויות במשק ולמנוע פיצול של הנחלה. עם זאת, ברמה האישית, הנוגעת ליחסים בין בני משפחה, בלעדיות זו אינה עולה תמיד בקנה אחד עם רצונם הטבעי של ההורים בעלי זכויות במשק להוריש את רכושם לכלל ילדיהם או לקרובי משפחה אחרים. פעמים רבות מבקשים ההורים לוודא שכל אחד מיורשיהם יקבל את חלקו בקרקע ובמבנים שמהווים את רכושם לאחר שיילכו לעולמם, בלי שייווצרו חיכוכים בין בני המשפחה שלא לצורך.

לשם העברת הזכויות לבן ממשיך יש לפעול בהתאם להנחיות רשות מקרקעי ישראל, לרבות חתימת הצדדים על תצהירים הדדיים.

משרדנו ממליץ לכל לקוחותיו לא לבצע העברת נחלה כל עוד ההורים בחיים. תחת זאת, אנו ממליצים לבצע את ההעברה על-פי צוואה, ואם לא הותירו ההורים צוואה אנו ממליצים ליורשים לנהוג על-פי חוק הירושה.

במקרים רבים חותמים ההורים על העברת הנחלה לבן ממשיך בעודם בחיים, וככל שהם נסוגים מהחלטתם הראשונית הם מוצאים עצמם מתמודדים עם קשיים רבים הכרוכים בביטול ההעברה מול הרשויות ובתי המשפט השונים.

מומלץ ביותר לקבל ייעוץ משפטי טרם העברת הזכויות.

מדרך הטבע, עלולה להיווצר אווירה קשה בין הבן הממשיך לאחיו עוד כשההורים בחיים,  יריבויות ומתחים, לעתים עד לפירוק המשפחה ולסכסוכים ממושכים בבתי משפט והוצאות כספיות בגין ייצוג משפטי.
אנחנו מציעים לשקול במלוא הרצינות פנייה לקבלת ייעוץ משפטי טרם מינוי הבן ממשיך. משרדנו, אשר מתמחה בדיני המגזר החקלאי וההתיישבותי, מספק את הליווי והייעוץ הרלוונטיים להליך העברת הנחלה לבן ממשיך. אנו מעניקים ללקוחותינו מידע מקצועי ואמין על אודות משמעות המינוי וההשלכות הנובעות הימנו: השלכות כלכליות על המשך הפעלת המשק החקלאי, השלכות על מעמד הזכויות באגודה השיתופית, וכמובן, כיצד המינוי מתיישב עם רצון ההורים לחלק את נכסיהם בין ילדיהם בעתיד במסגרת הירושה.

קבלת החלטה מושכלת המבוססת על ייעוץ מקצועי ומהימן עשויה לחסוך לבני המשפחה עוגמת נפש רבה, רבה ומיותרת. למשרדנו הכלים והידע המקצועי בתחום זה על כל גווניו.

המרכז הבין מושבי שהקמנו מציע סביבה נעימה, נינוחה ושקופה לדיון בכל הכרוך במינוי הבן ממשיך. ההליך שאנו מציעים כולל חתימה על הסכמיים טרומיים בין בני המשפחה, המעגנים את רצון ההורים למינויו של הבן ממשיך בנחלה. במידת הצורך אנו מלווים את המשפחה לחתימה על הסכמות בדבר מתן פיצוי הולם ליתר האחים ושמירת זכויותיהם בנחלה.