חיפוש חדש

אם אינך מרוצה מהתוצאות הבאות, יש לבצע חיפוש נוסף

1 תוצאת החיפוש עבור:

1

להלן עיקרי ההחלטות שהתקבלו במועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר האוצר, בישיבתה בתאריך 24.12.2018

*ההחלטות תיכנסנה לתוקף רק לאחר חתימתן כדין על ידי השר. מינוי ועדה ציבורית לבחינת מדיניות חלופות הכנסה למשק המשפחתי במושב המועצה אישרה הקמת ועדה ציבורית שתבחן אפשרות החלת הנחות אזורי עדיפות לאומית על תעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים ואפשרות השכרת יחידות מגורים בחלקת המגורים. הועדה תגיש את המלצותיה ליו"ר המועצה. המגזר החקלאי המועצה אישרה: מבצע […]